Kisvasút hagyománya, épített értékei

A települési értéktárba történő felvételéről rendelkező határozat száma:

A nemzeti érték bemutatása, története:

Szegeden már az 1870-es években, még az 1879-es árvizi katasztrófa előtt igény formálódott az alsótanyai kapitányság területének közlekedési, áruszállítási vérkeringésbe való bekapcsolására, mivel 1869-ben megindult a vaúti közlekedés az Alföld-Fiumei Vasút első kiépített szakaszán, amelyet később aztán Nagyváradot és Fiuméit is összekötötte. A tágas, mezővárosiass jellegű határból a szekérkocsis közlekedés volt az egyetlen alternatíva, így a külsőségeken élőknek az idővel és olykor az időjárással is dacolva kellett bejutniuk a városba.

1927 és 1975 között működött a szegedi kisvasút, illetve gazdasági vasút. Egyik ága Ásotthalomig, másik ága Pusztamérgesig járt, segítve az emberek életét kisiskolásoktól az idősekig. Jelentősége a tanyai és kiskertes életforma fenntartásában elvitathatatlan. Mint másfelé az alföldön, itt is sokan őrzik még kedves emlékeiket az egykori vonalról, ahogy itt becézgették, "madzagvasútról". 2015-ben koszorúzással emlékeztek meg bezárásának 40 éves évfordulójáról az egykori Rudolf téren, Szeged szívében.

1926. márciusában kezdődött meg a keskeny nyomtávú vasút építése. A 1930-as években napi 1500- 1800 utasa volt, ami folyamatosan emelkedett. Kezdetben egészen a Roosvelt térig járt, ahol régen a piac volt (akkori nevén Makai-piacz), így a tanyai termékek egyenesen a vásárlókhoz jutottak. A vonal hosszúsága 78 kilométer volt. Megszüntetését az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció mondta ki. 1975. augusztus 31-én szűnt meg. 1971-ben A Szegedi Madzagvasút címmel (rendező: Vinkler György, szerkesztő: Rockenbauer Pál) filmet készítettek a kisvasútról, a Magyarország kisvasútjai című dokumentumfilm-sorozat részeként. A domaszéki állomásépület teljes felújítása és vasúttörténeti kiállítás anyagainak összeállítása 2008-tól folyamatosan zajlik a Szegedi Vasúttörténeti Alapítvány, a Szegedi Gazdasági Vasút Történeti, Helytörténeti Közhasznú Egyesület, Engi József nyugdíjas vasutas mérnök és a helyi lakosok felajánlásainak segítségével. Az épület felújítási munkálatait 2011 decemberében zárta le az Önkormányzat, melyet Európai Uniós forrásokból valósított meg. Szintén uniós forrásból valósult meg az a fejlesztés is és talán ennek a projektnek a kapcsán kapta a múzeum a legnagyobb és legkülönlegesebb kiállítási darabját: egy eredeti kisvasúton közlekedett mozdonyt és egy hozzá tartozó teherkocsit.


Miért érték? Az értéktárba történő felvétel indoklása.

A vonal rendkívüli jelentőségű volt a szegedi, Szeged- alsótanyai és Csongrád megyei helytörténetben. Az állomás épületében működő egyedi vasúttörténeti kiállítás, előzetes időpont-egyeztetést követően bárki számára megtekinthető.

Kiemelt szerepe volt továbbá a település korai térszerveződésében is mint fontos telepítő tényező. Vonala mentén ma is fejlett tanyavilág, kiskertes övezet húzódik.


Hol találom? Az érték pontos földrajzi helye, megközelíthetősége és elérhetőségi címei.

Domaszéki Vasútmúzeum: 6781 Domaszék, Sárkányhegyi utca 2,
https://www.domaszek.hu/online/index.php/kozerdeku-informaciok/muzeum

Régi állomásépületek: Kunhalom, Bajai műút, Sárkányhögy, Kászonyimegálló, Kisivánszék, Fodor tanya


Itt jegyzik még (források listája, bibliográfia; multimédiás megjelenés; egyéb):

https://vasutifilm.znet.hu/hajtanyok/egyeb%20temak/Szgv/szeged.htm

https://www.vasutallomasok.hu/index.php?o=vonkep&num=414A Szegedi Madzagvasút

rendező: Vinkler György

szerkesztő: Rockenbauer Pál

Mit tehetünk érte? Megőrzési javaslatok. 

Komplex látásmódot igénylő, integrált szemléletű megőrzés szükséges, természeti- és antropogén környezetével közösen kezelendő elemek sorát tatalmazó egész.

A Vasútmúzeum közvetlen környezete és a Dankó Pista tér jelentős mértékben alulhasznosított területek, melyek esztétikai feljavítása, funkciókkal való feltöltése, bővítése pozitív kihatással lehetne a terület megítélésére.  

Képeket készítette: Tóth Norbert