Templomok

Domaszék - Zöldfási Szent István Király Templom


A települési értéktárba történő felvételéről rendelkező határozat száma:

A nemzeti érték bemutatása, története:

Az 1900-as évek elején Szegedről a tanyákra kitelepülők száma egyre nőtt, ám Domaszék és Feketeszél kapitányságon ekkoriban még nem volt templom. A legközelebb eső templomok is, mint a Szeged-Alsóvárosi Ferencesek plébániája vagy az Alsóközponti plébánia (melyhez ebben az időben ez a terület tartozott) vagy a Lengyelkápolna túl messzire estek az itt élő népeknek. Így a nagy távolságok miatt nem mindenki engedhette meg magának, hogy valódi templomban hallgathasson szentmisét vagy kereszteltethessen gyermeket. Ekkoriban a tanyai iskoláknál vehettek részt miséken a környéken élők, de még így is nagy szükségét érezték egy templom építésének. Ezért Templomépítő Bizottságot alapítottak melynek elnökei: az egyház részéről Széll József lengyelkápolnai plébános, világi elnöke Balla Imre, ügyvezető elnöke pedig Koncz Ede tanító lett. 1938 tavaszán kezdték meg a templom építését - melyet röviden Zöldfás templomként ismernek a helyiek - és még ugyanabban az évben be is fejezték. A korábban Homokszőlőkiként ismert terület új elnevezését a zöld környezetről és iskolája zöldre festett homlokzatáról kapta. 

A templomot tervezte és a főépítészi teendőket is ellátta Ábrahám István építőmester, aki a Pipacs-villában lakott, a Zöldfás közelében. A templom alapkövének letétele alkalmából az egyházi szertartást Kocsis József premontrei kanonok végezte. Az eredeti tervek szerint torony is épült volna a templomhoz melynek az alapjait is megépítették, de sajnos ez nem valósult meg, mint ahogyan a szentély megépítése sem, amely bolthajtással kapcsolódott volna a templomhoz. A templomot szeptember 18-án szentelte fel dr. Móri Glattfelder Gyula megyés püspök. A templom védőszentje után Szent István királyunk nevét kapta meg. A templom építésére létrehozott szervezet a felszentelés után átalakult Templom Gondozó Bizottsággá, melynek jegyzője egykor Tombácz Géza, a község köztiszteletben álló mai díszpolgára volt. Ekkor még nem tartozott önálló plábánia a templomhoz ahogyan állandó pap sem volt itt, így a Lengyelkápolnai plébániához tartozott. Tíz évvel a felszentelés után saját papja lett a Zöldfás templomnak: Nagy János atya,aki kialakította a plébániát. Rövid időre ide helyezték Kovács Lajost, őt követte az emlékezetszerint Csonka Ferenc, majd Gyulai Endre, Orosz Lőrinc, Varga Ferenc, Laczkó Ferenc.


Miért érték? Az értéktárba történő felvétel indoklása.

A kisvasút kiépülésének is köszönhető Zöldfás tanyaközpont egyik első és legfontosabb épített emléke e templom. Közelében található a Zöldfási tanyasi iskola és a Zöldfás Katolikus Ifjúsági Központ,  a Szeged-Csanádi Egyházmegye képzési és szabadidős háza, mely a rendszerváltás után alakult 503. számú Klebelsberg Kúnó cserkészcsapat jóvoltából komoly hagyományokat is őriz. Az udvarán állított Ördögh Zoltán kereszt szintén kiemelt érték, így a templom környezetével szerves egészet alkotva az egykori tanyaközpont és az Ördögh család történetének őrzője.

A templom egyik legfontosabb jelentősége közösségi összetartó ereje, az addig nemlátott összefogás, amelynek köszönhetően a templom létrejött. A templom mely a környékbeli lakosok vágya volt, nem mindennapi módon valósult meg. Nagyon nagy szerepe volt ebben Berta Szilveszternek, akinek a templomépítés ötletét is tulajdonítják. A templom építéséhez először is építőanyagot kellett vásárolniuk. Viszont a népeknek, akik a templom létrejöttét szerették volna, nem volt pénzük, hogy a megvalósítására áldozzanak. Más módszert kellett hát kitalálniuk. Bertáéknak akkoriban szatócsüzletük volt a környéken. Hosszas megbeszélés után idősebb Berta Szilveszter elindult gabonát gyűjteni. A gyűjtőívre felírta az adakozó nevét, az adományt pedig feltette a lovas kocsira és ment tovább. "Amikor megtelt a kocsija bevitte a rakományt a FUTURÁ-ba, ott értékesítette. Ezt addig folytatta, míg össze nem jött egy fuvarnyi építőanyag ára. Akkor vettek téglát vagy cserepet, fát, ami sorra került, hazahozták, s elraktározták Kotogány Imre tanyáján, aki a leendő templom szomszédja, egyben lelkes patronálója volt. " Koncz Ede tanítónak, aki akkoriban a Zöldfás iskolában dolgozott szintén sokat köszönhetünk. Ő volt az, aki összegyűjtötte és folytatásokban közzétette az adakozók nevét a Tanyai Híradóban. Nemcsak a környéken élők viszont más városokból, falvakról is adakoztak a templom építésére. Miután a templom felépült a berendezésekhez szükséges pénzt szintén adományozásból teremtették elő. Ennek állítanak emléket azok a réztáblák és feliratok, melyek az egyes berendezési tárgyakon láthatók és adományozójuk nevét őrzik. Az új templom felépítésével - hiszen a települési szövet kiépülése végül nem itt valósult meg - látogatottsága azóta sem csökkent ma is nagyon sokan használják, járnak ide vasárnaponként és nem csak a környéken lakók ugyanúgy a belterületen élők is szívesen látogatják. Ezt mutatja az is, hogy a volt Zöldfás Iskolában kialakult Ifjúsági Központot 1989-ben újították fel. 1991-ben átvette a Szeged Csanád Egyházmegye, kibővítette, szállásokat építettek melyek különálló kisházakban helyezkednek el. Ez a szálláshely nagyon népszerű a táborozók és osztálykirándulásra érkezők körében. Egy évvel később 1992-ben felépült az új épület is, itt már 48 fő számára tudnak helyet biztosítani, külön bérelhető előadó termek is vannak,a legnagyobb 80 fő befogadására képes. Az épületekben lelkigyakorlatokat szoktak tartani például az egyházmegye nagycsaládosai, vagy gyerekeknek hittantáborokat.

Hol találom? Az érték pontos földrajzi helye, megközelíthetősége és elérhetőségi címei.

6781 Domaszék, Zöldfás tanya 692.

GPS: 46° 14' 41.9028" N, 20° 0' 13.8672" E

Az M5-ös autópálya "Szeged-Nyugat" 55-ös úti lehajtójától mindössze 1 km-re található.

Az 55-ös főút mentén húzódó kerékpárútnak köszönhetően Szeged és Mórahalom irányából is könnyen megközelíthető.

Helyközi autóbuszjárattal a "Domaszék, Zöldfás iskola" a legközelebbi megállóhely.


Itt jegyzik még (források listája, bibliográfia; multimédiás megjelenés; egyéb):

Bálint Ibolya (2004): Oltárkő a katedrán - Újabb fejezetek Domaszék történetéből, Domaszék Község Önkormányzata, 2004; elektronikus megjelenés: NKÖEOK szerkesztőség, 2007:
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Domaszek/index_oltarko_a_katedran.htm 

Papdiné Megyeri Csilla: Domaszék története

https://www.ujleptekbt.hu/szelvenyek/domaszek_hesz_hat_2012.pdf

https://www.domaszek.hu/online/images/Kiadvanyok/kereszt.pdf

https://www.domaszek.hu/online/index.php/telepules/tortenet

https://www.domaszek.hu/info/images/TELEPULESREND_TERV/Fejl-Konc-Jovahagyott.pdf

Zöldfás szerepe Domaszék közösségi életében

Védettség formája:

Helyi védelemre javasolt ingatlan.


Mit tehetünk érte? Megőrzési javaslatok.

Domaszék helyi építési szabályzatának tanúsága szerint a templom szomszédságában "védelmi rendeltetésű erdőterületek", valamint "kertes mezőgazdasági területek" találhatóak, melyek egyfajta pufferzónát képeznek. A terület csak mérsékelten fragmentált, így a fizikai állagmegőrzés folyamatos monitoring mellett nem ütközik komolyabb akadályokba.

A templomot legutoljára 1963-ban renoválták. Azóta a hívek adományaiból tartják karban, közösségi munkával végzik a kisebb nagyobb javításokat. A 80-as 90-es években történt meg a templom újrafestése ez a mai napig ebben az állapotban látható. A folyamatos karbantartás az állapot megőrzése céljából elengedhetetlen, emellett idővel szükséges lehet a templomon nagyobb mértékű felújítást is végezni.

Szükséges feladat, hogy mind nagyobb nyilvánosságot kajon a templom. Jelenleg kevés írott forrás említi, maga az épület és épített- valamint táji környezete nem megfelelően feltárt turisztikai desztináció. Települési rendezvény nem szerveződik a templom köré, mely egykor pásztorjátékok helyszínéül is szolgált.

Képeket készítette: Tóth Norbert

Szent Kereszt Római Katolikus Templom


A települési értéktárba történő felvételéről rendelkező határozat száma:

A nemzeti érték bemutatása, története:

Domaszék 1952-ben vált önálló településsé, a belterületi rész a 70-es években kezdett kiépülni. Az 1938-ban felszentelt Zöldfás templom messze esett a falu központjától, így az emberek szükségét érezték egy új, a faluközpontban elhelyezkedő templom megépítésének, mondván: "Egy falu nem falu torony nélkül!"

A templom alapkőletétele 1985 szeptemberében volt és utána azonnal meg is indultak a munkálatok. A templomépítés kezdeményezője Varga Ferenc a Zöldfás-templom plébánosa volt. Sajnos ő már nem élhette meg a templom felépülését. Utóda Lackó Ferenc plébános szervezte meg a templom építését. A templom a lakosság összefogásának köszönhetően épült meg három év alatt. 1988. szeptember 11-én került sor a felszentelésére. A templom terveit Perczel Dénes budapesti mérnök készítette, az építés vezetője Báló József volt, a makói Délép generálkivitelezője. A templom külső méretei: 27 m hosszú és 14 m széles, belső mérete: 12 m hosszú és 14 m széles a szentély fala 17 m, a templomtér magassága 15 m. A torony 28 m magas acélvázból áll, palafedéssel, villámhárítóval ellátva. A harangok súlya a toronyban 75, ill. 135 kg. A falak kívül belül fehérre vannak meszelve, a padló burkolata kubai márványból készült. A szentély szemközti falán lévő nagy kereszt a tervező mérnök alkotása, francia rézlemezből készült, 2,82 m magas. A színes ablakok szintén a tervező alkotásai. 

A templom alakjával a település címerében is találkozhatunk. A bejárat két oldalán a világháborúban elesett hősi halottak névsora található. Érdekessége, hogy falazata egy, a római Szent Péter templomból "áthelyetett" téglát is tartalmat.


Miért érték?  
Az értéktárba történő felvétel indoklása. 

A település képét, későbbi morfológiáját meghatározó, jelentős közgondolkodást formáló építmény, hely, domaszék egyetlen belterületi temploma. Kertjében áll "Engi Ferike keresztje", melyet korábban, 1978-ban állítattak szülei fiatalon elhunyt fiuk emlékének.

A Szent Kereszt Templom Domaszék legfontosabb jelképe. Az új templomunk modern stílusban épült, nagyon különlegessé teszi tornya, amely nyitott és acélból készült. Tervezője szerint összetett kezet szimbolizál. Szerinte: "Csak úgy juthat felfelé az ember, ha imára kulcsolja a két kezét."

Egyik legfontosabb jelentősége az a társadalmi összefogás, amely a templom létrehozását célozta meg. Összesen 4 millió forint gyűlt össze, amelyet Domaszék lakossága adományozott a templom építésére. Varga Ferenc plébános két telket is adományba kapott, a templom építésére. Ezek adományozói: Kószó Istvánné és lánya Kószó Etelka. Sokan munkájukkal segítették az építkezést, a három év alatt 1200 ember váltotta egymást. Egy nap 30- 45 ember is dolgozott napi 10-12 munkaórát. Munkálatokban még maga Laczkó Ferenc atya is részt vett. Együtt keverték a betont a domaszékiekkel. Ha elhívták, mert valakit temetnie kellett olyankor átöltözött, elmondta a misét és utána ugyanott folytatta a munkálatokat. A templom alapjait 3 nap alatt ásták ki és két hónappal később már álltak a falai. 1988. szeptember 11-én a szentelési misén 2500-an imádkoztak itt. Ekkor már felkerült a toronyra a Makóról egyben hozott hatalmas alumíniumkereszt is. A templom sarkaiban elhelyezett színes üveg ablakok szintén felajánlásokból készítettek el. A Szent Kereszt elnevezést Laczkó Ferenc plébános találta ki. Az emberekre gondolt, mert tudta, hogy mindenkinek számára nehéz lesz az építkezés; annak, aki a munkáját adta és annak is aki pénzt adományozott. A templomot jelenleg is használja a lakosság.

Hol találom? Az érték pontos földrajzi helye, megközelíthetősége és elérhetőségi címei. 

GPS: 46° 24'30.09" N, 20° 0'03.393"  E

6781 Szeged, Dózsa György utca 2-4.

Telefon: (62) 284-135
https://miserend.hu/templom/1611

Az M5-ös autópálya "Szeged-Nyugat" 55-ös úti lehajtójától mindössze 3 km-re található.

Az 55-ös főút mentén húzódó kerékpárútnak köszönhetően Szeged és Mórahalom irányából is könnyen megközelíthető.

Helyközi autóbuszjárattal a "Domaszék, bejárati út" a legközelebbi megállóhely. 


Itt jegyzik még (források listája, bibliográfia; multimédiás megjelenés; egyéb):

Bálint Ibolya (2004): Oltárkő a katedrán - Újabb fejezetek Domaszék történetéből, Domaszék Község Önkormányzata, 2004; elektronikus megjelenés: NKÖEOK szerkesztőség, 2007:
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Domaszek/index_oltarko_a_katedran.htm

Papdiné Megyeri Csilla: Domaszék története

https://egyhaziepiteszet.wordpress.com/2015/09/03/domaszek-szent-kereszt-felmagasztalasa-templom/

https://www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu/domaszek.htm

https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/hatukra_vettek_a_nagy_keresztet_a_domaszeki_templomert/2070379/


Védettség formája: 

Nem áll helyi egyedi védelem alatt az ingatlan.


Mit tehetünk érte?  Megőrzési javaslatok.

A templom állapota az építése óta szerencsére nem sokat romlott. 2008-ban a templom 20. évfordulóján volt egy nagyobb felújítása szintén a hívek adományainak köszönhetően. Emellett folyamatos karbantartás szükséges állapotának megőrzése végett.

Érdekes egyházépítészeti mivolta, különös története okán turisztikai szempontú bemutatás megvalósítása. Javaslattétel helyi védelembe vonás alá. 

Képeket készítette: Tóth Norbert