Útszéli keresztek

A települési értéktárba történő felvételéről rendelkező határozatok száma:

A nemzeti érték bemutatása, története:

A keresztek állításának hagyománya mintegy kétszáz évre nyúlik vissza egész Alsótanyán. Közülük a legöregebb a (nagy) Pálfy kereszt (1874) mely a rúzsai út kiskundorozsmai leágazásánál áll. A kereszt állíttatója Pálfy Antal, aki akkoriban híres tanyai kapitány volt és a saját birtokán emelte a keresztet. Eleinte a kereszteket legtöbbször viharharangokkal együtt állították a szőlősgazdák a birtokukon a csőszház mellé, hogy megvédje a termést a vihartól és egyéb károktól. Ilyen szőlőhögyön felállított kereszt volt a Skultéty-kereszt is. Maga a terület birtokosa Skultéty Dezső városi főtisztviselő és pénzügyi főtanácsos Szegeden lakott a városban, a birtokon csak nyaralót tartott fenn, a területet kapása művelte, cserébe a nyaraló melletti kisebb házban lakhatott. Későbbiekben kereszteket állítottak a tanyasi iskolákhoz. Lévén hogy a templomok túl messzire voltak így az iskolák szolgáltak miséző helyül a hívek számára. Így a Csala, a Balogh, a Tóth János és a Bojárhalmi iskola mellett is álltak keresztek. 

A keresztállítás indítéka lehetett a hála: egy súlyos betegségből való kigyógyulás vagy a háborúból való megmenekülés. Akadtak akik semmiféle indok nélkül egyszerűen csak "Isten dicsőségére" állították azokat. Voltak keresztek útelágazások mentén, például a Bába, Pálfy, Kiri keresztek és voltak határsarkokon, mint ahogyan Domaszék-Mórahalom- Zákányszék határán állt a Tüdő kereszt. Ez utóbbit Engi Tüdő Vince építette, aki amolyan "szent ember" volt a környéken. Akadtak keresztek melyeket templomok mellé építettek. Az Ördögh keresztet a Zöldfás templom mellé építette Ördögh Zoltán a templom telkét adományozó Schütz István pékmester veje. Engi Ferike keresztje pedig a Szent Kereszt templom előtt áll és szomorú története van ugyanis egy hirtelen halállal meghalt kisfiú emlékére állítatták


Miért érték? Az értéktárba történő felvétel indoklása.

A kisvasút kiépülésének is köszönhető Zöldfás tanyaközpont egyik első és legfontosabb épített emléke e templom. Közelében található a Zöldfási tanyasi iskola és a Zöldfás Katolikus Ifjúsági Központ, a Szeged-Csanádi Egyházmegye képzési és szabadidős háza, mely a rendszerváltás után alakult 503. számú Klebelsberg Kúnó cserkészcsapat jóvoltából komoly hagyományokat is őriz. Az udvarán állított Ördögh Zoltán kereszt szintén kiemelt érték, így a templom környezetével szerves egészet alkotva az egykori tanyaközpont és az Ördögh család történetének őrzője.

A templom egyik legfontosabb jelentősége közösségi összetartó ereje, az addig nemlátott összefogás, amelynek köszönhetően a templom létrejött. A templom mely a környékbeli lakosok vágya volt, nem mindennapi módon valósult meg. Nagyon nagy szerepe volt ebben Berta Szilveszternek, akinek a templomépítés ötletét is tulajdonítják. A templom építéséhez először is építőanyagot kellett vásárolniuk. Viszont a népeknek, akik a templom létrejöttét szerették volna, nem volt pénzük, hogy a megvalósítására áldozzanak. Más módszert kellett hát kitalálniuk. Bertáéknak akkoriban szatócsüzletük volt a környéken. Hosszas megbeszélés után idősebb Berta Szilveszter elindult gabonát gyűjteni. A gyűjtőívre felírta az adakozó nevét, az adományt pedig feltette a lovas kocsira és ment tovább. "Amikor megtelt a kocsija bevitte a rakományt a FUTURÁ-ba, ott értékesítette. Ezt addig folytatta, míg össze nem jött egy fuvarnyi építőanyag ára. Akkor vettek téglát vagy cserepet, fát, ami sorra került, hazahozták, s elraktározták Kotogány Imre tanyáján, aki a leendő templom szomszédja, egyben lelkes patronálója volt. " Koncz Ede tanítónak, aki akkoriban a Zöldfás iskolában dolgozott szintén sokat köszönhetünk. Ő volt az, aki összegyűjtötte és folytatásokban közzétette az adakozók nevét a Tanyai Híradóban. Nemcsak a környéken élők viszont más városokból, falvakról is adakoztak a templom építésére. Miután a templom felépült a berendezésekhez szükséges pénzt szintén adományozásból teremtették elő. Ennek állítanak emléket azok a réztáblák és feliratok, melyek az egyes berendezési tárgyakon láthatók és adományozójuk nevét őrzik. Az új templom felépítésével - hiszen a települési szövet kiépülése végül nem itt valósult meg - látogatottsága azóta sem csökkent ma is nagyon sokan használják, járnak ide vasárnaponként és nem csak a környéken lakók ugyanúgy a belterületen élők is szívesen látogatják. Ezt mutatja az is, hogy a volt Zöldfás Iskolában kialakult Ifjúsági Központot 1989-ben újították fel. 1991-ben átvette a Szeged Csanád Egyházmegye, kibővítette, szállásokat építettek melyek különálló kisházakban helyezkednek el. Ez a szálláshely nagyon népszerű a táborozók és osztálykirándulásra érkezők körében. Egy évvel később 1992-ben felépült az új épület is, itt már 48 fő számára tudnak helyet biztosítani, külön bérelhető előadó termek is vannak,a legnagyobb 80 fő befogadására képes. Az épületekben lelkigyakorlatokat szoktak tartani például az egyházmegye nagycsaládosai, vagy gyerekeknek hittantáborokat.

Hol találom? Az érték pontos földrajzi helye, megközelíthetősége és elérhetőségi címei.

Itt jegyzik még (források listája, bibliográfia; multimédiás megjelenés; egyéb): 

Bálint Ibolya (2004): Oltárkő a katedrán - Újabb fejezetek Domaszék történetéből, Domaszék Község Önkormányzata, 2004; elektronikus megjelenés: NKÖEOK szerkesztőség, 2007: https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Domaszek/index_oltarko_a_katedran.htm 

Bálint Ibolya: Tanúk az út mentén : Domaszék szakrális kisemlékeiről (viharharangok és keresztek). - Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életért Alapítvány (Domaszék), 2008.

Bálint Ibolya: Domaszéki Kereszt Túra: 
https://www.domaszek.hu/online/images/Kiadvanyok/kereszt.pdf


Mit tehetünk érte? Megőrzési javaslatok.

Domaszéken összesen 30 kereszt volt megtalálható. Ezek közül kettő már eltűnt az idők folyamán. Vannak igen rossz állapotban lévők mint például a Nagymátyáshegyi és az öreg Ámbitus kereszt, melyek fából készültek. Ezek helyére minden bizonnyal újat kell állítani, mert anyaguk annyira elkorhadt és corpusuk annyira elrozsdásodott, hogy felújításuk már nem lehetséges Nagyon fontos lenne ezeknek az egyedi tárgyi emlékeknek a megóvása. Szerencsére több kezdeményezés is volt a keresztek helyreállítására. 2008-ban újították fel a helybeliek a Pálfy keresztet, szintén ebben az évben az elkorhadt Dobó-Schütz kereszt helyére újat állítottak és a rajta lévő testet is újrafestették a helybéliek. Az 1909-ben emelt Fodor keresztet az 1960-as évek végén újíttatta fel a Fodor család.

.